Jdi na obsah Jdi na menu
 


rekonstrukce střechy

nové výtahy

 

15.05.2007

Firma DITHERM a.s. nám zaplatila penále dne 15.05.2007 128 692,-Kč a tím skončila celkově rekonstrukce našeho domu.

19.01.2007

Kolaudační řízení - ukončení stavby

20.12.2006
Firma Ditherm a.s. odstranila závady které jsou zapsány ve stavebním deníku a tím byla završena naše stavba. Dne 20.12.2006 v 17.00h byl podepsán předávací protokol s tím, že poškrabané okno u Traplů bude vyměněno firmou Bachl v jejich režii. Firma Ditherm a.s. přišla o 230 000,-Kč za nekvalitní práci, kterou jsme jim odečetli z celkové částky. Od 01.07.2006 do 20.12.2006 se počítá nedodržení termínu a za tyto dny bude vypočítána částka o kterou se ještě budeme dohadovat. Od 20.12.2006 veškeré závady budou považovány za reklamace vůči firmě Ditherm a.s..

23.11.2006
Při jednání s p. Kovaříkem bylo dohodnuto, že 25-26.11.2006 přijedou zaměstnanci f. Ditherm a odstraní poslední závady, následně v 48. týdnu bude předána stavba, aby se mohlo vyřešit finanční vyrovnání. P. Plechata a p. Kovařík předají finanční požadavky právníkům a ti mezi sebou budou jednat k oboustranné spokojenosti (v to doufáme).

22.11.2006
23.11.2006 přijede p. Kovařík od f. Ditherm a.s. k přípravě předání našeho domu po rekonstrukci. Zároveň zde bude p. Plechata a členové výboru. Bude se probírat rekonstrukce, její kvalita a dodržení termínu a následné sražení peněz za nekvalitní práci a penále za pět měsíců. Dále kdy budou vyměněna poškrabaná okna.

24.10.2006
Firma Ditherm a.s. zase nedodržela termín a její pracovníci se nedostavili na odstranění závad a předání bytů, zato firma Bachl své slovo dodržela a okna byla opravena a seřízena tak, aby vše fungovalo (poškrabaná okna budou vyměněna). Termín dalšího pokusu oprav není stanoven a tak Dithermu běží penále za každý den zprodlení za nedodržení termínu.

Rekonstrukce našeho domu od 04.10.2005 do 19.01.2007

Začátek všeho začal 27.07.2005 uzavřením Mandátní smlouvy se Stavební poradnou. Ta nám zajistila Projekt (Studio Archa s.r.o.), výběrové řízení a stavební dozor. Dne 16.09.2005 jsme dostali Stavební povolení a 04.10.2005 začala rekonstrukce s firmou Ditherm a.s.. Peníze na rekonstrukci jsme získali z Raiffeisen Bank Český Krumlov formou úvěru jištěné směnkou na SVD.

V rekonstrukci je: výměna stávajících oken za plastová (firma Bachl), vybourání mivek a následné zdění, žaluzie, garnýže, zateplení zdiva, výměna chodbových oken a vyzdění,výměna vchodových dveří za plastové, vymalování chodeb.

Rekonstrukce má rozpočet: 4 850 000,-Kč

Zaplatili jsme za rekonstrukci: 4 620 000,-Kč ?